עציצים תחתיות צמחיה מלאכותית ויבשה

 
 
צמח בעציץ ורדיםצמח בעציץ ורדים
צמח בעציץ הורטנציהצמח בעציץ הורטנציה
צמח בעציץ רקפתצמח בעציץ רקפת
תפוח פינק ליידיתפוח פינק ליידי
ענף דו צבעענף דו צבע
ענף קפיץ רחב וצרענף קפיץ רחב וצר
צמח מרגניתצמח מרגנית
מיצומציהמיצומציה
כדורי נצריםכדורי נצרים
זר ורדים 28 סמזר ורדים 28 סמ
זר חמניות
ורד 58 סמ ו 70 סמ
ענף ורדים 5 ראשים 1 מטר עגול ושפיץ
הורטנציה 46 סמהורטנציה 46 סמ
זר ורדים 30זר ורדים 30
זר ורדים 30 סמזר ורדים 30 סמ
זר נוריות 30 סמזר נוריות 30 סמ
כדור נצרים 20 ו 25 סמכדור נצרים 20 ו 25 סמ
יבשים חול מהגונייבשים חול מהגוני
יבשים חול קרןיבשים חול קרן
יבשים חול לוטוס גדוליבשים חול לוטוס גדול
יבשים חול קנה קויליבשים חול קנה קויל
יבשים חול קוברהיבשים חול קוברה
יבשים חול לוטוס בינונייבשים חול לוטוס בינוני
יבשים חול באדאםיבשים חול באדאם
יבשים חול ענף דו צבעיבשים חול ענף דו צבע
יבשים חול פלאם ספריבשים חול פלאם ספר
יבשים חול ורדים יבשיםיבשים חול ורדים יבשים
קוקוס קטן קוקוס גדולקוקוס קטן קוקוס גדול
יבשים חול ראמסיבשים חול ראמס
יבשים חול אצטרובל מאורךיבשים חול אצטרובל מאורך
רשת טבעית חומה 10 יחרשת טבעית חומה 10 יח
טיפהטיפה
קליפות דקל מולבנות וחומותקליפות דקל מולבנות וחומות
יבשים חול פעמוןיבשים חול פעמון
יבשים חול פעמוןיבשים חול פעמון