רזין סחר בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עציצים תחתיות צמחיה מלאכותית ויבשה

 
 
 
תפוח פינק ליידיתפוח פינק ליידי
ענף קפיץ רחב וצרענף קפיץ רחב וצר
מיצומציהמיצומציה
כדורי נצריםכדורי נצרים
זר ורדים 28 סמזר ורדים 28 סמ
ורד 58 סמ ו 70 סמ
ענף ורדים 5 ראשים 1 מטר עגול ושפיץ
הורטנציה 46 סמהורטנציה 46 סמ
זר ורדים 30זר ורדים 30
זר ורדים 30 סמזר ורדים 30 סמ
זר נוריות 30 סמזר נוריות 30 סמ
יבשים חול קרןיבשים חול קרן
יבשים חול קוברהיבשים חול קוברה
יבשים חול לוטוס בינונייבשים חול לוטוס בינוני
יבשים חול באדאםיבשים חול באדאם
יבשים חול פלאם ספריבשים חול פלאם ספר
קוקוס קטן קוקוס גדולקוקוס קטן קוקוס גדול
יבשים חול ראמסיבשים חול ראמס
יבשים חול אצטרובל מאורךיבשים חול אצטרובל מאורך
רשת טבעית חומה 10 יחרשת טבעית חומה 10 יח
טיפהטיפה
יבשים חול פעמוןיבשים חול פעמון
יבשים חול פעמוןיבשים חול פעמון
סחלב 2 ענפים משתלבים בקרמיקה אווליתסחלב 2 ענפים משתלבים בקרמיקה אוולית
סחלב + פילדנדרום בקרמיקה אווליתסחלב + פילדנדרום בקרמיקה אוולית
סחלב בודד בקרמיקה עגולהסחלב בודד בקרמיקה עגולה
אנטוריוםאנטוריום
ענף סחלבענף סחלב
סחלב 2 ענפים קטן קרמיקה מרובעתסחלב 2 ענפים קטן קרמיקה מרובעת
זר טוליפזר טוליפ
פרח שעווהפרח שעווה
זר חמניות 30 סמ ן 40 סמזר חמניות 30 סמ ן 40 סמ