עציצים תחתיות צמחיה מלאכותית ויבשה

 
 
 
מיצומציהמיצומציה
כדורי נצריםכדורי נצרים
זר ורדים 28 סמזר ורדים 28 סמ
ורד 58 סמ ו 70 סמ
ענף ורדים 5 ראשים 1 מטר עגול ושפיץענף ורדים 5 ראשים 1 מטר עגול ושפיץ
הורטנציה 46 סמהורטנציה 46 סמ
זר ורדים 30 סמזר ורדים 30 סמ
זר נוריות 30 סמזר נוריות 30 סמ
יבשים חול קרןיבשים חול קרן
יבשים חול קוברהיבשים חול קוברה
יבשים חול לוטוס בינונייבשים חול לוטוס בינוני
יבשים חול באדאםיבשים חול באדאם
יבשים חול פלאם ספריבשים חול פלאם ספר
יבשים חול ראמסיבשים חול ראמס
יבשים חול אצטרובל מאורךיבשים חול אצטרובל מאורך
רשת טבעית חומה 10 יחרשת טבעית חומה 10 יח
טיפהטיפה
יבשים חול פעמוןיבשים חול פעמון
יבשים חול פעמוןיבשים חול פעמון
סחלב 2 ענפים משתלבים בקרמיקה אווליתסחלב 2 ענפים משתלבים בקרמיקה אוולית
סחלב + פילדנדרום בקרמיקה אווליתסחלב + פילדנדרום בקרמיקה אוולית
סחלב בודד בקרמיקה עגולהסחלב בודד בקרמיקה עגולה
אנטוריוםאנטוריום
ענף סחלבענף סחלב
סחלב 2 ענפים קטן קרמיקה מרובעתסחלב 2 ענפים קטן קרמיקה מרובעת
זר טוליפזר טוליפ
פרח שעווהפרח שעווה
זר חמניות 30 סמ ן 40 סמזר חמניות 30 סמ ן 40 סמ
סוקולנטים בקרמיקהסוקולנטים בקרמיקה
טוליפים בקרמיקהטוליפים בקרמיקה
נשפך פוטוס, קיסוס, קיסוס ירוק לבן 2 צבעיםנשפך פוטוס, קיסוס, קיסוס ירוק לבן 2 צבעים
ויסטריה 140 סמ לבן סגולויסטריה 140 סמ לבן סגול