עציצים תחתיות צמחיה מלאכותית ויבשה

 
 
צמח בעציץ ורדיםצמח בעציץ ורדים
צמח בעציץ הורטנציהצמח בעציץ הורטנציה
צמח בעציץ רקפתצמח בעציץ רקפת
תפוח פינק ליידיתפוח פינק ליידי
ענף דו צבעענף דו צבע
ענף קפיץ רחב וצרענף קפיץ רחב וצר
צמח מרגניתצמח מרגנית
מיצומציהמיצומציה
כדורי נצריםכדורי נצרים
זר ורדים 28 סמזר ורדים 28 סמ
זר חמניות
ורד 58 סמ ו 70 סמ
ענף ורדים 5 ראשים 1 מטר עגול ושפיץ
הורטנציה 46 סמהורטנציה 46 סמ
זר ורדים 30זר ורדים 30
זר ורדים 30 סמזר ורדים 30 סמ
זר נוריות 30 סמזר נוריות 30 סמ
יבשים חול מהגונייבשים חול מהגוני
יבשים חול קרןיבשים חול קרן
יבשים חול לוטוס גדוליבשים חול לוטוס גדול
יבשים חול קנה קויליבשים חול קנה קויל
יבשים חול קוברהיבשים חול קוברה
יבשים חול לוטוס בינונייבשים חול לוטוס בינוני
יבשים חול באדאםיבשים חול באדאם
יבשים חול ענף דו צבעיבשים חול ענף דו צבע
יבשים חול פלאם ספריבשים חול פלאם ספר
יבשים חול ורדים יבשיםיבשים חול ורדים יבשים
קוקוס קטן קוקוס גדולקוקוס קטן קוקוס גדול
יבשים חול ראמסיבשים חול ראמס
יבשים חול אצטרובל מאורךיבשים חול אצטרובל מאורך
רשת טבעית חומה 10 יחרשת טבעית חומה 10 יח
טיפהטיפה
קליפות דקל מולבנות וחומותקליפות דקל מולבנות וחומות
יבשים חול פעמוןיבשים חול פעמון
יבשים חול פעמוןיבשים חול פעמון
סחלב 2 ענפים משתלבים בקרמיקה אווליתסחלב 2 ענפים משתלבים בקרמיקה אוולית
סחלב + פילדנדרום בקרמיקה אווליתסחלב + פילדנדרום בקרמיקה אוולית
סחלב בודד בקרמיקה עגולהסחלב בודד בקרמיקה עגולה
אנטוריוםאנטוריום
ענף סחלבענף סחלב
ענף 3 חמניותענף 3 חמניות
סחלב 2 ענפים קטן קרמיקה מרובעתסחלב 2 ענפים קטן קרמיקה מרובעת