ישן כלי קרמיקה ואבן

 
חולצת ג׳ינסחולצת ג׳ינס
ג׳קט ג׳ינסג׳קט ג׳ינס
חצאית ג׳ינסחצאית ג׳ינס
מכנס ג׳ינס+חגורהמכנס ג׳ינס+חגורה
מכנס ג׳ינס + סרטמכנס ג׳ינס + סרט