ואזות וקערות זכוכית

 
קוביות זכוכית 6x6 10x10 12x12 8x8קוביות זכוכית 6x6 10x10 12x12 8x8
זכוכית הוריקןזכוכית הוריקן
עבה עגולה 9x8 12x12 14x14עבה עגולה 9x8 12x12 14x14
זכוכית בומבי 13x11 13.5x17זכוכית בומבי 13x11 13.5x17
קונוס צבעונית 14.2x13קונוס צבעונית 14.2x13
קונוס שקופה 16.5x15 14.2x13קונוס שקופה 16.5x15 14.2x13
זכוכית בומבי צבעונית קטנהזכוכית בומבי צבעונית קטנה
זכוכית ארובה בגדלים שוניםזכוכית ארובה בגדלים שונים
קערה אוולית צבעונית קטנהקערה אוולית צבעונית קטנה
זכוכית מעוגלת זכוכית מעוגלת
קערה אוולית שקופהקערה אוולית שקופה
זכוכית מרובעת 13x12.5 לבנהזכוכית מרובעת 13x12.5 לבנה
צילינדרים מזכוכיתצילינדרים מזכוכית
קערות מזכוכית 19x8 25x8קערות מזכוכית 19x8 25x8
ואזה ירדןואזה ירדן
קוניאק גדולה 19.5X31וקטנה15.5X25קוניאק גדולה 19.5X31וקטנה15.5X25
קערה כדורית 12.5X20קערה כדורית 12.5X20
צילינדר על רגל 40 50 60צילינדר על רגל 40 50 60
זכוכית צילינדרזכוכית צילינדר
טרריום אגס  30טרריום אגס 30
שמפניה על רגל 13.3X50 15X60שמפניה על רגל 13.3X50 15X60
טרריום כדור 8 10 12 16טרריום כדור 8 10 12 16
ואזה לפרח גובה 25 סמואזה לפרח גובה 25 סמ
ואזה לפרח נמוכה 13 סמואזה לפרח נמוכה 13 סמ
סטנד + זכוכית 12X10 24X12 29X15סטנד + זכוכית 12X10 24X12 29X15
כדור זכוכית 25 או 35כדור זכוכית 25 או 35
מרובע  אלכסון 25 סמ ו 28 סממרובע אלכסון 25 סמ ו 28 סמ
קערה זכוכית 30 25 19.5 וכדוריתקערה זכוכית 30 25 19.5 וכדורית
מרטיני 60 קערה על רגל 19.5X50מרטיני 60 קערה על רגל 19.5X50
זכוכית מרובעת מרובעים 10X10 , 12X12זכוכית מרובעת מרובעים 10X10 , 12X12