דליים משפכים ווזות פח

 
 
 
משפך פח קונוסמשפך פח קונוס
סט פח מלבני צפור X 3סט פח מלבני צפור X 3
דלי פח מט 12 13דלי פח מט 12 13
דלי פח מט 16  21דלי פח מט 16 21
דלי פח 16 20דלי פח 16 20
דלי פח 10 14דלי פח 10 14
ארגז עץ + דלי פחארגז עץ + דלי פח
ארגז עץ + 4 פחיםארגז עץ + 4 פחים
ארגז עץ + 6 פחים גדוליםארגז עץ + 6 פחים גדולים
ארגז עץ + 6 פחים קטניםארגז עץ + 6 פחים קטנים