דליים משפכים ווזות פח

 
 
משפך פח גדולמשפך פח גדול
סט פח X3 מלבניסט פח X3 מלבני
דלי פח 20.5 ו 17דלי פח 20.5 ו 17
משפך פח קונוסמשפך פח קונוס
ואזה פחואזה פח
סט פח X3 שחורסט פח X3 שחור
סט פח X3 ברונזהסט פח X3 ברונזה
דלי פח 10.5 ו 14דלי פח 10.5 ו 14