אריזות רשתות וסרטים

 
 
 
נייר קרפנייר קרפ
סרט צר בינוני ורחבסרט צר בינוני ורחב
סרטי קשירהסרטי קשירה
גליל סיביםגליל סיבים
גליל טולגליל טול
רפיה טבעיתרפיה טבעית
גלילי אורגנזהגלילי אורגנזה
גליל מחצלתגליל מחצלת
רשת ארומהרשת ארומה
סרט אורגנזה פסים רחבסרט אורגנזה פסים רחב
סרט אורגנזהסרט אורגנזה
סרט רחב ובינוני מטאליסרט רחב ובינוני מטאלי
רשת פסים מטליתרשת פסים מטלית
סרט כוכבסרט כוכב
סרט סאטן 4 סמ ו 2.5 סמסרט סאטן 4 סמ ו 2.5 סמ
סרט אורגנזה משולב סאטןסרט אורגנזה משולב סאטן